Farchnata e-bost yn haws i chi

Mae farchnata e-bost hyd at 40 gwaith yn fwy effeithiol na'r cyfryngau cymdeithasol ac mae gan 92% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd o leiaf un cyfrif e-bost*

Y Darn or Jig-so Ar Goll
Gwybod Mwy, Cyrraedd Mwy, Gweld Mwy
Gwerth Arian Orau
Dyluniad e-bost ymatebol

arfon.email mewn rhifau

Rydym yn gwneud e-byst sy'n edrych yn anhygoel ar gyfer ffob cleient e-bost ac yn eu dosbarthu i mewnflwch eich cwsmeriaid heb lawer o ffwdan

50

Ymgyrchoedd wythnosol

Ymgyrchoedd o rhestr fach a fawr yn cael ei yrru wythnosol ag mae pob un yn cydymffurfio â'r rheol newydd GDPR.

40

Cleientiaid E-bost

Gyda mor gymaint o gleientiaid e-bost allan yna, nid yw'n gost-effeithiol iawn mynd ar ôl yr e-bost "perffaith" ynddynt i gyd - felly rydym yn canolbwyntio ar y mwyaf poblogaidd.

15

Blynyddoedd o brofiad

Gyda 15 mlynedd o brofiad ym myd datblygu gwe, roedd datblygu e-bost yn llwybr naturiol i'w gymryd.

20

Panedi

Mae'r holl godio HTML a CSS yn waith sydd yn codi sychedig mawr, felly nid yw'r tegell byth yn bell i ffwrdd i gadw'r ymennydd codio yn ffres.

Ein Cleientiaid

Rydym yn ddigon ffodus i fod yn gweithio gyda'r cwmnïau lleol ac chenedlaethol anhygoel yma.

Cysylltu ag arfon.email

Angen ymgyrch e-bost ar gyfer eich busnes? Defnyddiwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad yn ôl fewn 48 awr.

* Yn ôl yr astudiaeth a wnaed gan McKinsey & Company

Rhestrir or cleientiaid e-bost yr ydym yn canolbwyntio arnynt ar y tudalen gwasanaeth.

© Hawlfraint 2019 æ - Cedwir Pob Hawl