Am arfon.email

Dod ar hen god i'r oes fodern

Unwaith oeddwn wedi codio fy e-bost cyntaf, roeddwn i'n gwybod fy mod wedi dod o hyd i be oeddwn yn hoffi. Roeddwn yn gwybod o'r eiliad honno fy mod i eisiau gwenud e-bost llawn amser, ag ar ôl blynyddoedd yn gweithio fel datblygwr we ac e-bost, oeddwn ddim yn cael y cyfle i neud e-bost mor gymaint ag oeddwn yn gobeithio a dyna pryd cymerais y cyfle i ddechrau arfon.email (æ).


arfon.email yn credu bod pawb yn haeddu e-bost wedi'i godio'n dda dim ots beth yw cleient e-bost

Llinell Amser

Cynnydd o arfon.email

2004

100% Datblygiad Gwe

Gweithio i gwmni bach lleol a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu gwefannau ar gyfer cleientiaid bach ag fawr. Gan ddechrau gydag ASP.NET yna symud ymlaen i PHP.

2009

Dylunio Ymatebol

Daeth dyluniad gwe newydd a rhyfeddol gyda chynnydd y ffôn smart, a gelwir hyn yn ddyluniad ymatebol. Un wefan sydd â golwg a theimlad gwahanol ar wahanol ddyfeisiau.

2010

SRC

Roedd systemau SRC bellach yn dod yn gyffredin, a dechreuon ni edrych i mewn i systemau fel WordPress, ExpressionEngine, Magento a Joomla i adeiladu themâu a ategion.

2015

Datblygu E-bost

Ddechreuais ar y daith ryfeddol o ddatblygu e-bost ac o'r diwedd gallaf ddweud fy mod wedi dod o hyd i'm godio nefoedd. Rhwng 2015 a 2019, fe wnes i greu ymhell dros 50000 o ymgyrchoedd e-bost ac rydw i wedi gallu gweld cynnydd yn y farchnata e-bost.

Medi 2019

arfon.email yn gael ei eni

Roedd hi yn amser symud o weithio i rywun arall gan greu e-byst a ategion i greu e-byst 100% o'r amser. Ar ôl i arfon.email fod mewn fusnes am gwpl o ddiwrnodau roeddem wedi sicrhau 3 chleient a'u helpu i gyrraedd 40% yn fwy o gleientiaid na'r arfer.

© Hawlfraint 2019 æ - Cedwir Pob Hawl